Huurvoorwaarden springkasteel

 • Het springkasteel dient geplaatst te worden op een vlakke en zachte ondergrond vrij van alle scherpen objecten.
 • De huurder waakt over het springkasteel en een volwassene houdt de controle tijdens het gebruik van het springkasteel.
 • Het is ten strengste verboden om met schoenen en/of puntige voorwerpen het springkasteel te betreden.
 • Er mag NIET worden gegeten en gedronken in het springkasteel.
 • Het gebruik van bellenblaas in het springkasteel is verboden.
 • De verhuurder kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen tijdens het gebruik, schade aan de ondergrond en omgeving.
 • De luchtbuis dient voor de luchttoevoer en dient ten alle tijden gestrekt te liggen.
 • De huurder moet een stopcontact voorzien.
 • Bij regenval, hevig onweer, hagel of zware windstoten moet het springkasteel tijdelijk worden afgelaten. De blazer dient dan weggezet worden op een droge plaats
 • Het springkasteel mag na de opstelling niet meer verplaatst worden.
 • Onze springkastelen dienen contant of via de bankapp betaald te worden bij levering.
 • Het gehuurde materiaal blijft ten alle tijden eigendom van de verhuurder.
 • Bij schade aan het springkasteel dient er onmiddellijk contact te worden opgenomen met de verhuurder 0469/140 625.
 • Bij moedwillige schade dienen de kosten betaald te worden door de huurder van het springkasteel. De schade zal worden vastgesteld door een erkend bedrijf.
 • Indien het springkasteel bij het ophalen erg vuil wordt aangetroffen zijn de KOSTEN voor het REINIGEN van het springkasteel VOOR DE HUUDER.
 • Er mag op GEEN enkele manier WATER op het springkasteel worden gebruikt.

Slecht weer garantie

 • Bij slecht weer bieden we slecht weer garantie dit houdt in:
 • Kosteloze annulatie bij slecht weer.
 • Het springkasteel kan ten laatste 24 uur voor levering geannuleerd worden.
 • Wij baseren ons op het weerbericht van het KMI.
 • Andere soorten annulaties worden ALTIJD in samenspraak met ons gedaan.

Algemene voorwaarden huur feestmateriaal:

 • Het is verboden op de tafels, stoelen, receptietafels te staan, springen.
 • Het is verboden op de tafels, stoelen, receptietafels te schrijven, schilderen of andere markering aan te brengen.
 • Het is verboden op de tafels, stoelen, receptietafels te zagen.
 • Het is verboden op de tafels te koken, een bbq te plaatsen of andere hete voorwerpen op te leggen.
 • Een draaggewicht van de stoelen is 150 kg.
 • Het is verboden op de tafels, stoelen, receptietafels buiten te laten staan bij regen of stormweer.
 • Het is verboden het materiaal onder te verhuren of geldelijk uit te baten.
 • De huurder is verantwoordelijk voor alle schade aan het volledige materiaal vastgesteld na de huurperiode. De huurder zal de aangebrachte schade volledig vergoeden en bij diefstal, verlies, ontbreken van het materiaal de kosten voor vervanging (=nieuwwaarde) of de reparatie volledig voor zich nemen.
 • De huurder staat ook in voor de bewaking en de bewaring van het gehuurde materiaal en is volledig verantwoordelijk.
 • De verhuurder – eigenaar kan in geen enkel geval aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen, van welke aard ook, tijdens het gebruik, de op- en afbouw hiervan.
 • Bij ophaling moeten de tafels en stoelen proper geveegd worden en toegeplooid worden.
 • Indien er plekken zijn die na normaal onderhoud niet uit geraken zal er een professionele was worden aangerekend.
 • Indien er gaten in de tafel/stoelen zijn of stukken uit zijn zal deze als nieuwprijs worden aangerekend + het verlies van de verhuurperiode.
 • Bij ophaling wordt er een kopie gemaakt van je identiteitsgegevens.
 • Wij werken met een waarborg van €50 deze dient cash betaald te worden ( als alles na de huurperiode gecontroleerd is en goed bevonden wordt gaat de waarborg terug gegeven worden.
 • Als de huurder zich niet houdt aan de voorgeschreven voorwaarden wordt de waarborg ingehouden + de eventuele kosten die er gemaakt worden.
 • Het tafellinnen wordt door de verhuurder gewassen. Indien deze extreem vervuild wordt aangetroffen zal de huurder deze volledig moeten vergoeden = nieuwwaarde.
 • De overeenkomst komt slechts tot stand na de schriftelijke bevestiging ( via mail of WhatsApp door Joy & Fun Rental.
 • Het transport gebeurt altijd door en voor rekening en onder volle verantwoordelijk van de klant. Indien het transport door Joy & Fun Rental gebeurt, wordt de klant geacht aanwezig te zijn om de goederen in ontvangst te nemen.
  Bij afwezigheid zal Joy & Fun Rental ofwel de goederen ter plaatste afzetten onder de volledige verantwoordelijkheid van de klant of de goederen terug meenemen naar zijn magazijn, dit om diefstal en andere risico’s uit te sluiten.
  In dit laatste geval worden de extra transportkosten aangerekend aan de klant.
 • Bij de ophaling bij de klant van de gehuurde goederen moeten deze toegankelijk zijn en klaar staan om ingeladen te worden. Bij gebreke hieraan, verbindt de klant zich om in aanvulling van de kosten van de handenarbeid een schadevergoeding te betalen.
 • De klant blijft te allen tijde aansprakelijk voor beschadigingen, verlies of diefstal van de gehuurde goederen. Hij zal dit dan ook binnen de 24 uur aan Joy & Fun Rental meedelen en verbindt zich ertoe Joy & Fun Rental te vergoeden tegen nieuwwaarde. Joy & Fun Rental raadt de klant steeds aan een verzekering af te sluiten tegen dit soort risico’s.
  De klant dient de goederen te verpakken en te laden overeenkomstig de aard van de goederen en het transport. Laden en lossen valt onder de aansprakelijkheid van de klant.
 • De klant erkent dat Joy & Fun Rental hem voldoende heeft ingelicht omtrent de te nemen veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van het verhuurde goed. De klant zal het goed als een goede huisvader gebruiken en volgens de gegeven regels.
 • Het materiaal dient op de afgesproken datum te worden terugbezorgd in dezelfde staat als het werd afgeleverd bij aanvang van de huur.
 • Indien het transport door Joy & Fun Rental of derden gebeurt, dan wordt het nazicht gedaan bij aankomst van het transport bij Joy & Fun Rental. De klant neemt hiertoe zelf het initiatief en dienst zelf zin schikkingen te treffen met het oog op het nazicht zijn eventuele afwezigheid impliceert dat hij afstand doet van zijn recht; in dat geval zal de telling en eventuele vaststellingen van tekorten en/of schade door Joy & Fun Rental bindend zijn.
 • Joy & Fun Rental behoudt ten allen tijde het eigendomsrecht van de goederen, ook bij faillissement van de klant, zodat noch de klant, noch derden eigenaar kunnen worden.